Školská knižnica

30.04.2013 09:50

Dňa 25.03.2013 v spolupráci s vedením ZŠ a učiteľkou prvého ročníka Mgr. Andreou Hertnekyovou sme uskutočnili návštevu novozriadenej školskej knižnice. Deti sa tu dozvedeli základné informácie o knihe, jej pôvode a využití. Najzaujímavejšou časťou bolo riešenie rôznych úloh, ktoré sa zameriavali hlavne na čítanie a počúvanie s porozumením. V príjemnom prostredí škôlkári riešili rôzne úlohy zadané pani učiteľkou. Celkovú atmosféru doladil aj pán riaditeľ PaedDr. Ladislav Juhás hrou na gitare.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Bohdanovce

Materská škola Bohdanovce Bohdanovce 60 044 16

055/6941120