Kontakt

Tu uveďte kontaktné informácie - hlavne adresu a telefónny kontakt. Pokiaľ sa na chode tohto projektu podieľa viacej osôb, je vhodné na tejto stránke uviesť kontakt na všetkých dôležitých členov tímu.


Kontakt

MŠ Bohdanovce

Materská škola Bohdanovce Bohdanovce 60 044 16

055/6941120