Novinky

COMENIUS

14.05.2015 12:45
V apríli sme v našej škôlke privítali vzácnu návštevu zo zahraničia. V rámci medzinárodného projektu Comenius sme sa na niekoľko dní stali hostiteľskou krajinou pre partnerské školy z Irska, Francúzska, Španielska, Talianska a Poľska. Pripravili sme pre ne bohatý program, vďaka  ktorému...

—————

Zápis detí do MŠ

12.02.2015 18:46
Zápis detí do MŠ.docx (1270657)  

—————

Vianoce

17.12.2014 11:15
Hviezdička na nebi svieti a deň za dňom letí. Ku štedrej večeri je už len krok, tak želáme veselé Vianoce a šťastný Nový rok. :)

—————

Mikuláš

17.12.2014 11:07
Aj do našej škôlky zavítal Mikuláš a samozrejme nechýbali ani...

—————

Hodnotenie výchovno vzdelávacej činnosti

22.07.2014 10:57
Hodnotenie výchovno vzdelávacej činnosti.docx (18687)

—————

Medzinárodný deň detí

12.06.2014 11:03
V spolupráci so ZŠ sme oslávili ,,Deň detí " veľkou školskou olympiádou. Deti súťažili v hode, skoku a behu čím rozvíjali hrubú motoriku.Areál školy im poskytol čas aj na voľnejšiu hru s preliezkami, šmýkačkami. Za odmenu dostali občerstvenie zabezpečené zo...

—————

Deň matiek

12.06.2014 10:48
  Deti pravidelne navštevujú počítačovú učebňu v ZŠ. Témou bolo nakresliť srdiečko pre mamičku využitím programu skicár. Hotové práce si mohli mamičky pozrieť na nástenke v MŠ ako súčasť portfólia.Mesiac máj sa niesol aj v znamení prípravy detí na kultúrno-spoločenské podujatie ,, Deň matiek."...

—————

Deň Zeme

12.06.2014 10:35
V rámci projektu orientovanému ku ,, Dňu Zeme" sme viedli deti k citlivému vnímaniu krás prírody. Fotografovaním zaujímavých prírodných zákutí vnímali čaro a jedinečnosť prírodných krás. Tieto zážitky obsahovali aj ich výtvarné práce.Hodnotením prírodného prostredia a rozvíjaním vzťahu a...

—————

Projekt Ako sa rodí kniha.

01.04.2014 10:31
V mesiaci marci sa naša škôlka zapojila do projektu Ako sa rodí kniha, ktorú sme rozdelili na niekoľko častí:  1. týždeň: od semienka k stromu - v starostlivosti o rastliny si uvedomovali a vedeli zdôvodniť čo rastlinka potrebuje k životu  2. týždeň: od stromu  k papieru - rozvíjali...

—————

Zápis detí do MŠ

12.02.2014 12:49
zápis do MŠ.docx (407943)

—————


Kontakt

MŠ Bohdanovce

Materská škola Bohdanovce Bohdanovce 60 044 16

055/6941120