Deň Zeme

12.06.2014 10:35

V rámci projektu orientovanému ku ,, Dňu Zeme" sme viedli deti k citlivému vnímaniu krás prírody. Fotografovaním zaujímavých prírodných zákutí vnímali čaro a jedinečnosť prírodných krás. Tieto zážitky obsahovali aj ich výtvarné práce.Hodnotením prírodného prostredia a rozvíjaním vzťahu a ochranárskych postojov rozvíjali základy kritického myslenia.

Aktivity: Návšteva 1. ročníka ZŠ. Riešenie úloh na interaktívnej tabuli. Téma - Triedenie odpadov - papier, plast, sklo. Deti boli aktívne a všetky úlohy vyriešili správne. Za odmenu dostali náhrdelník, ktorí vyrobili prváci z odpadového materiálu. Prostredníctvom príbehu od K. Bendovej ,, O žuvačkovom ježkovi" si uvedomovali dôsledky znečistenia prírody.

Deti sú vedené k praktickému uplatňovaniu návykov starostlivosti o prírodu ( nezahadzovanie odpadkov) . V rámci Dňa Zeme sa aktívne zapájali pri výsadbe gaštana a ozdobných kríkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Bohdanovce

Materská škola Bohdanovce Bohdanovce 60 044 16

055/6941120