Deň matiek

12.06.2014 10:48

 

Deti pravidelne navštevujú počítačovú učebňu v ZŠ. Témou bolo nakresliť srdiečko pre mamičku využitím programu skicár. Hotové práce si mohli mamičky pozrieť na nástenke v MŠ ako súčasť portfólia.Mesiac máj sa niesol aj v znamení prípravy detí na kultúrno-spoločenské podujatie ,, Deň matiek." Deti zaujali peknými básničkami a pesničkami. Prípravou darčekov pre mamičky rozvíjali pracovné a výtvarné zručnosti ako aj rozvíjanie empatických postojov k svojmu okoliu.

Prostredníctvom projektu ,,Slovensko moja vlasť " sa učili poznávať niektoré miesta a štátne symboly, názov vlastí a hlavného mesta, oboznámili sa s mapou SR, prostredníctvom farieb sa učili chápať niektoré symboly ako sú hranice, pohoria, nížiny, vodné toky. Postupne sa orientovali na mape vyhľadávaním hlavných miest SR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Bohdanovce

Materská škola Bohdanovce Bohdanovce 60 044 16

055/6941120