Brána do života - Medzinárodný deň školskej knižnice

25.11.2013 14:21

-  aktívne sme sa zapojili do akcie pod názvom ,,Brána do života,, v rámci Medzinárodného dňa školskej knižnice

-  deti prejavovali záujem o knihy, písmená a číslice

-  za svoju ,,Bránu do života,,  získali hodnotné knižné publikácie ,, Kreslenie v malíčku,, v knihe sa vedeli orientovať

-  Oš: kultúrne dedičstvo- aktívne sa zapojili do spoločenskej udalosti

-  úlohou učiteliek bolo zostavovať aktualizovať pravidlá triedy, vyrobiť ,, Bránu do života,, s propagovaním rôznych druhov detskej  literatúry 

-   pripomenúť si mená spisovateľov a ich tvorbu pre deti

- za túto aktivitu ďakujeme obidvom učiteľkám z triedy Kvapôčka.

 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Bohdanovce

Materská škola Bohdanovce Bohdanovce 60 044 16

055/6941120