Deň Zeme

30.04.2013 10:13

Veľkým zážitkom bola aj návšteva odbornej učebne v ZŠ 24.04.2013 ( Deň stromov ). Pod vedením pani učiteľky Mgr. A. Hertnekyovej sa deti zoznámili prostredníctvom interaktívnej tabule s ENWINOM - chlapcom, ktorý zachraňoval posledný strom na zemi. Deti sa dozvedeli ako niektorí ľudia svojím neuváženým správaním ničia našu planétu. Enwin nás postupne oboznámil s možnosťami ochrany našej planéty a to triedením odpadu papiera, plastu a skla. Pochopili to aj vďaka riešeniu jednoduchých úloh na interaktívnej tabuli. V závere sme si mohli na chodbách ZŠ pozrieť výtvarné práce z odpadového materialu. K ochrane prírody sme prispeli zberom papiera, ktorého sa zučastnili aj rodičia. Týmto chceme poďakovať aj pani Mgr. Z. Jackovej, ktorá priniesla 65 kg papiera, ako aj za pomoc pri vedení internetovej stránky škôlky - https://cms.msbohdanovce.webnode.sk/. Za kvalitnú spoluprácu ZŠ s MŠ ďakujem pani Mgr. A. Hertnekyovej. tešíme sa na ďalšie aktivity.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Bohdanovce

Materská škola Bohdanovce Bohdanovce 60 044 16

055/6941120