Digitálna technológia - kreslenie v RNA

25.11.2013 13:38

-  od októbra sme navštevovali počítačovú miestnoť v Zš nakoľko Mš má iba jeden počítač.

-  po dohode s vedením školy sa každý týždeň schádzame v počítačovej učebni v Zš

-  deti vo veku 5-6 rokov navštevujú v Zš počítačovú miestnosť za účelom:

-  pri týchto aktivitách sledujeme sedenie za počítačom

-  používanie adekvátnej terminológie

-  vytváranie podmienok na spontánne a zámerné sa učenie

-  podporovanie sústredenosti, vytrvalosti a zodpovednosti

-  vytváranie podmienok na prezentovanie vlastnej identity

-  akceptovanie návrhov detí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Bohdanovce

Materská škola Bohdanovce Bohdanovce 60 044 16

055/6941120