Mikuláš

09.01.2014 11:36

6.12.2014 zavítal do našej škôlky Mikuláš, čert a anjeli. Samozrejme nechýbali ani balíčky so sladkosťami, na ktoré sa deti veľmi tešili. Pri tejto príležitosti sme pozvali aj rodičov  našich detí, aby si s nami vychutnali sviatočnú atmosféru, ktorú deti spestrili kultúrnym programom. Za spoluprácu pri tejto akcii ďakujeme pani starostke Marte Gamrátovej a vedeniu školy PaedDr. Ladislavovi Juhásovi ako aj žiakom 9. ročníka ZŠ.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Bohdanovce

Materská škola Bohdanovce Bohdanovce 60 044 16

055/6941120