Návšteva obecnej a školskej knižnice

25.11.2013 14:54

-  vypočuli si príbeh z časopisu Adamko ,, O babke, ktorá rada písala listy,,

-  cieľom bolo počúvať s porozumením

-  vypožičiali si okrem iných kníh aj knihu náučné rozprávky od autora Igora Chovana ,, Z orechovej škrupinky,,

-  prostredníctvom rozprávok s náučnými okienkami spoznávali vlastné telo

-  učili sa orientovať v knižnici, ktoré políčka patria deťom

-  deti sme viedli k správnemu zaobchádzaniu s knihou

-  dozvedeli sa ako si môžu vypožičiať knihu

-  spoznávali autorov detských kníh, hodnotili a pozorovali ilustrácie

-  aktivizovali slovnú zásobu v synonyma list- na strome, list- pošta, list v knihe

-  lúštili hádanky

-  v závere sme knihovníčke zaspievali, zarecitovali a odovzdali výtvarné práce na výstavku

-  navštívili sme aj školskú knižnicu kde príjemnú atmosféru dotváral hrou na gitare pán riaditeľ PaedDr. Ladislav Juhás

 

 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Bohdanovce

Materská škola Bohdanovce Bohdanovce 60 044 16

055/6941120