Otvorená hodina v triede Kvapôčka

25.11.2013 13:57

V rámci svetového dňa výživy:

-  vyberať si známe potraviny prostredníctvom digitálnej hračky BEE-BOOT

-  získavanie poznatkov  o zdravom životnom štýle prostredníctvom: 

                                        * triedenia ovocia a zeleniny

                                        * triedenia zdravých a nezdravých potravín

                                        * dodržiavanie pravidiel hry ,,Oberaj ovocie oberaj,,

                                        *  riešiť problémové úlohy hádanky, orientáciu včielky BEE-BOOT s pomocou rodičov, zmyslové hry a cvičenie

                                        *  orientácia ľavá-pravá strana

Digitálna hračka BEE-BOOT je vhodným prostriedkom na dosiahnutie  výchovno-vzdelávacích cieľov

-  nakoľko umožňuje deťom napredovať vlastným tempom, pripúšťa pokusy a omyly.

-  ponúka aktuálne materiáli v rôznych farbách a odtieňoch

-  uplatňuje sa zážitkové učenie na rozvoj kreativity, sebarealizáciu detí,rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby 

Otvorenú hodinu viedla p.zástupkyňa Ferencová a zúčastnili sa jej J.Vantová, D. Poprocká, O.Kušmírek, Bojčíková, J. Helfenová, Z. Gamrátová, I. Kušejová, V. Olšinárová za čo im úprimne ďakujeme. :)

—————

Späť


Kontakt

MŠ Bohdanovce

Materská škola Bohdanovce Bohdanovce 60 044 16

055/6941120