Vianočná akadémia

09.01.2014 11:43

S príchodom vianočných sviatkov sa deti zo ZŠ a MŠ usilovne pripravovali na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutočnila dňa 19.12.2013 v kultúrnom dome našej obce. Záujem rodičov i širokej verejnosti rastie z roka na rok. Usilie učiteľov a detí bolo odmenené potleskom z príjemnej vianočnej atmosféry. Aj z našej MŠ vzstúpili deti navštevujúce spevácky krúžok pod vedením p.učiteľky Lucii Polaneckej.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Bohdanovce

Materská škola Bohdanovce Bohdanovce 60 044 16

055/6941120