Záchranári

30.04.2013 09:40

Ďalším zaujímavým podujatím bola beseda so záchranármi na ktorej sa zúčastnili aj niektorí rodičia ( 17.04.2013 ). Deti si mali možnosť  na základe priameho pozorovania inštruktáže záchranárky prakticky vyskúšať obväzovanie končatín, prácu s trojcípou šatkou, počúvanie srdiečka stetoskopom a iné. Najväčším zážitkom bolo pozorovanie vozidla rýchlej zdravotnej pomoci a oboznámenie sa s interiérom vozidla. Deti si zároveň zapamätali dôležité telefónne čísla. Za zvukov sirény sme sa spoločne rozlúčili so vzácnou návštevou. Za vybavenie tohto stretnutia ďakujeme pani Blanke Pachovej.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Bohdanovce

Materská škola Bohdanovce Bohdanovce 60 044 16

055/6941120